Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Coronavirus

Symptomer på at du har fått BRSV og BCoV inn i besetningen

Smittsom hoste forårsakes av viruset Bovint Respiratorisk Syncytialvirus (BRSV), mens smittsom diaré, også kalt vinterdysenteri, forårsakes av viruset Bovint Coronavirus (BCoV). Begge virusinfeksjonene kan medføre redusert melkeproduksjon og melkekvalitet, nedsatt reproduksjon, redusert tilvekst hos kalv og ungdyr og økt kalvedødelighet.

Les hele saken »

Rekvisisjonsskjema for 1.laktasjonskyr og blodprøver av ungdyr

Mange «røde» besetninger har ikke virus på gården sin lenger og kan derfor enkelt reklassifisere seg til grønn ved å ta ut melkeprøver fra 1.laktasjonskyrene sine eller ta blodprøve fra kalvene sine.

Les hele saken »

Kurs i vanlige smittsomme luftvegs- og tarminfeksjoner hos storfe

Smittsom hoste og diaré er svært vanlig hos storfe. Enzootisk pneumoni i enkeltbesetninger og epidemier med hoste og diaré hos kalv og voksne gir store negative konsekvenser, og er utfordrende å håndtere. Både erfarne og ferske stordyrpraktikere inviteres til faglig påfyll og gjennomgang med felles diskusjon om ulike behandlingsstrategier på besetningsnivå og populasjonsnivå. Målet er å gi veterinæren solid grunnlag til å utføre godt forebyggende arbeid og hjelpe produsentene og næringa til å redusere disse tapsbringende sjukdommene

Les hele saken »

Smittsom diaré koster mer enn du tror

Smittsom diaré gir stort produksjonstap og dårligere melkekvalitet.

Les hele saken »

Smittsom luftveissykdom og smittsom diaré hos storfe kan bekjempes

Forskning ved Norges veterinærhøgskole viser at bovint respiratorisk syncytialvirus (BRSV) og bovint coronavirus (BCoV) er de to viktigste infeksjonene hos storfe i Norge. Infeksjonene er årsak til luftveissykdom og diaré.

Les hele saken »

Vinterdysenteri hos storfe – erfaringer etter utbruddet i 2011/2012

Utbrudd av smittsom diaré hos voksne storfe forårsaket av bovint coronavirus (BCV) kalles vinterdysenteri. I denne artikkelen finner du en oppsummering av hva som ble observert i forbindelse med utbruddet på Østlandet, inkludert kliniske symptomer, produksjonstap osv.

Les hele saken »

Økonomisk tap pga. smittsom diaré (vinterdysenteri)

På høsten og vinteren 2011/12 hadde vi flere steder i landet en aktiv farang med til dels blodig diare på melkekyr. Dette førte til store produksjonstap.

Les hele saken »

Tiltak ved smittsom diaré

For å forhindre spredning av viruset er det viktig med gode smitteforebyggende rutiner.

Les hele saken »

Mistanke om nytt tilfelle av smittsom diaré på storfe i Sør-Troms

Det er mistanke om utbrudd av smittsom diaré (coronavirus) i ei melkebesetning i Sør-Troms. For å forhindre spredning av viruset er det viktig med gode smitteforebyggende rutiner.

Les hele saken »

Smittsom diaré forårsaket av coronavirus (vinterdysenteri)

Vinterdysenteri eller smittsom diaré er en akutt, smittsom mage-tarm- og luftveisinfeksjon. Sjukdommen er som oftest forårsaket av corona-virus og rammer kun storfe. Smitten forekommer særlig i den kalde årstiden. Smitte fra storfe til mennesker er ikke påvist.

Les hele saken »

Bestillingsliste