Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Forebyggende helsearbeid

Elektronisk utgave av "beskytt dyra dine mot smitte"

Elektronisk utgave av "beskytt dyra dine mot smitte" finnes nå tilgjengelig

Les hele saken »

Re-lansering av helserådgivingen i TINE

God dyrehelse er en svært viktig bærebjelke i kvotefylling, god melkekvalitet og effektiv og rasjonell produksjon. I mai måned står storfe-helsa i fokus i TINE. Helserådgivings-tilbudet er fornyet og hver uke vil det bli publisert artikler om vellykket helserådgiving.

Les hele saken »

Kua blir mer holdbar med mindre stress i tida rundt kalving

"The best farms in Europe and America have already years of good experience with the stress-free calving line...", sier Joep Driessen som mange kjenner fra konseptet Kusignaler.

Les hele saken »

Alle må bidra til å holde antibiotikabruken på et lavest mulig nivå

Ingen andre land i Europa bruker mindre antibiotika til husdyra sine.

Les hele saken »

Flere laktasjoner - mer bærekraftig

Internasjonalt er det et ønske om mer holdbare kyr, og forskerne mener de har mange av svarene på hvordan en skal få det til.

Les hele saken »

Rådgiving satt i system

Bøndene synes avtaler med faste besøk av
veterinær og fôringsrådgiver gir valuta for pengene. Buskap har vært med veterinær Gunnar Dalen til tre kunder.

Les hele saken »

Det er god økonomi i å forebygge helseproblemer

Les diverse artikler om temaet i Buskap nr 7 2012 i vedlegg til denne artikkelen.

Les hele saken »

FarmTests

I Danmark er det gjort en rekke tester av alt fra underlag i gangareal til metoder for utfôring.

Les hele saken »

Bøndene bør forlange bedre samarbeid mellom veterinærer og rådgivere

Danske erfaringer viser nå at i besetninger der dyrlegen og rådgiveren snakker sammen og har felles mål er rådgivingen mye mer effektiv enn i besetninger der det mangler kommunikasjon mellom disse yrkesgruppene. Danskene oppfordrer bøndene til å ta mer initiativ og forlange større grad av samarbeid.

Les hele saken »

Mye av kostnadene pga dårlig helse skyldes økt utrangering og økt behov for rekruttering

Dårlig helse forstyrrer det optimale utrangeringsmønsteret og fører til lavere avlsframgang i besetningen og en mindre effektiv produksjon.

Les hele saken »

Bestillingsliste