Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Smitteforebygging

Hold besetningen fri for virus og klauvsjukdommer

Det er ikke nødvendigvis vanskelig å bedre smittesikringen. Men du må bestemme deg for at du vil gjøre noe med saken, at du er helseminister og smittevernsjef i din egen besetning.

Les hele saken »

Ny brosjyre som omhandler gode og praktiske utlastningsløsninger

Helsestorfe trer i kraft 1. januar 2017. Helsestorfe vil sette krav til smittesluser og utlastningsløsninger i besetningene. I den forbindelse har Animalia laget en brosjyre som omhandler gode og praktiske utlastningsløsninger

Les hele saken »

Smitterisiko ved import av lama og alpakka

Rundt 30 % av kameldyra i Norge holdes sammen med andre drøvtyggere. Import av lama og alpakka utgjør en betydelig risiko for smitte til andre husdyr.

Les hele saken »

Elektronisk utgave av "beskytt dyra dine mot smitte"

Elektronisk utgave av "beskytt dyra dine mot smitte" finnes nå tilgjengelig

Les hele saken »

Har du utenlandsk arbeidskraft?

Koorimp (Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import) har laget en brosjyre som beskriver gode rutiner for smittebeskyttelse i norsk husdyrproduksjon. Brosjyren finnes på norsk, engelsk, polsk, litauisk, latvisk, estisk og russisk

Les hele saken »

Vær oppmerksom på dyresmitte fra utlandet via levende dyr, brukt utstyr, turisme og arbeidskraft

Norge har en unik dyrehelse mhp. smittsomme sjukdommer. Du som bonde er den viktigste bidragsyter til å bevare denne fordelen. God dyrehelse er viktig for å produsere varer av god kvalitet og på en effektiv måte. Dette vil være et konkurransefortrinn – og enda større grad i framtida. Smitte kan oftest komme med import av livdyr. Det er derfor viktig at import av genmateriale i størst grad skjer med sæd eller embryo. Skal levende dyr tas inn må en følge næringens krav i KOORIMP. Det er viktig at du som bonde også følger med hva andre gjør f.eks. i forbindelse med import av lama eller alpakka, brukt utstyr etc.

Les hele saken »

Alle må bidra til å holde antibiotikabruken på et lavest mulig nivå

Ingen andre land i Europa bruker mindre antibiotika til husdyra sine.

Les hele saken »

Import av utstyr uten smittestoffer

Import av brukt utstyr kan bli kostbart hvis det ikke tas forholdsregler.

Les hele saken »

Smittesikker - opplæringsmateriell for utenlandske ansatte

Utenlandske ansatte i norsk husdyrproduksjon er viktige for verdiskapningen i landbruket. Men de kan også utgjøre en risiko for å få inn smittsomme dyresjukdommer. Med opplæringsmateriellet «Smittesikker» kan du redusere risikoen i din besetning.

Les hele saken »

Strengere krav til smittebeskyttelse

Geno vurderer å stille krav om overtrekksklær og eget fottøy til inseminøren for at inseminasjon skal kunne utføres.

Les hele saken »

Bestillingsliste