Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Smitteforebygging

Ny brosjyre som omhandler gode og praktiske utlastningsløsninger

Helsestorfe trer i kraft 1. januar 2017. Helsestorfe vil sette krav til smittesluser og utlastningsløsninger i besetningene. I den forbindelse har Animalia laget en brosjyre som omhandler gode og praktiske utlastningsløsninger

Les hele saken »

Smitterisiko ved import av lama og alpakka

Rundt 30 % av kameldyra i Norge holdes sammen med andre drøvtyggere. Import av lama og alpakka utgjør en betydelig risiko for smitte til andre husdyr.

Les hele saken »

Elektronisk utgave av "beskytt dyra dine mot smitte"

Elektronisk utgave av "beskytt dyra dine mot smitte" finnes nå tilgjengelig

Les hele saken »

Har du utenlandsk arbeidskraft?

Koorimp (Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import) har laget en brosjyre som beskriver gode rutiner for smittebeskyttelse i norsk husdyrproduksjon. Brosjyren finnes på norsk, engelsk, polsk, litauisk, latvisk, estisk og russisk

Les hele saken »

Vær oppmerksom på dyresmitte fra utlandet via levende dyr, brukt utstyr, turisme og arbeidskraft

Norge har en unik dyrehelse mhp. smittsomme sjukdommer. Du som bonde er den viktigste bidragsyter til å bevare denne fordelen. God dyrehelse er viktig for å produsere varer av god kvalitet og på en effektiv måte. Dette vil være et konkurransefortrinn – og enda større grad i framtida. Smitte kan oftest komme med import av livdyr. Det er derfor viktig at import av genmateriale i størst grad skjer med sæd eller embryo. Skal levende dyr tas inn må en følge næringens krav i KOORIMP. Det er viktig at du som bonde også følger med hva andre gjør f.eks. i forbindelse med import av lama eller alpakka, brukt utstyr etc.

Les hele saken »

Alle må bidra til å holde antibiotikabruken på et lavest mulig nivå

Ingen andre land i Europa bruker mindre antibiotika til husdyra sine.

Les hele saken »

Import av utstyr uten smittestoffer

Import av brukt utstyr kan bli kostbart hvis det ikke tas forholdsregler.

Les hele saken »

Smittesikker - opplæringsmateriell for utenlandske ansatte

Utenlandske ansatte i norsk husdyrproduksjon er viktige for verdiskapningen i landbruket. Men de kan også utgjøre en risiko for å få inn smittsomme dyresjukdommer. Med opplæringsmateriellet «Smittesikker» kan du redusere risikoen i din besetning.

Les hele saken »

Strengere krav til smittebeskyttelse

Geno vurderer å stille krav om overtrekksklær og eget fottøy til inseminøren for at inseminasjon skal kunne utføres.

Les hele saken »

Kjøp av brukte melkeroboter og annet landbruksutstyr fra utlandet

En er kjent med at det er et marked for brukte melkeroboter (AMS) og annet landbruksutstyr fra utlandet. Eksempel kan være brukte AMS eller gjødselvogner fra Danmark.

Les hele saken »

Bestillingsliste