Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Bygg og innredning

Gi klauvene en god start i nytt fjøs

Det er svært viktig at både bygg og dyr forberedes godt til innflytting. Forberedelsesprossesen bør starte allerede år før fjøset står klart. I artikkelen under er det listet viktige sjekkpunkter.

Les hele saken »

Kua blir mer holdbar med mindre stress i tida rundt kalving

"The best farms in Europe and America have already years of good experience with the stress-free calving line...", sier Joep Driessen som mange kjenner fra konseptet Kusignaler.

Les hele saken »

Velferdsavdeling

I en velferdsavdeling blir det tilrettelagt for dyr som trenger litt ekstra komfort og oppfølging.

Les hele saken »

Drikkevann - dyras viktigste fôrslag

Tilstrekkelig tilgang på drikkevann av drikkevannskvalitet er en forutsetning for god helse, ønsket ytelse og god velferd. Kua trenger 3 l vann fo rher liter mjølk som produseres!

Les hele saken »

Holdbarheten starter med liggeplassen

Utformingen av liggebåsen er et viktig trinn i jakten på mer holdbare dyr.

Les hele saken »

Gi kua nok ro

Ro betyr nok timer i liggebåsen og rolig håndtering
av kyrne. Det betaler seg med mer melk på tanken.
Kyr hater skriking, slag og jaging. Det sier Joep Drissen fra VetVice (kjent som en av personene bak konseptet Kusignaler).

Les hele saken »

Avhandling om liggebås

"Optimal utforming av liggebås for mjølkeku - effekt på reinhet, mjølkeytelse, helse og atferd"

Les hele saken »

Comfy cows in Norway more productive, more relaxed

Comfortable Norwegian cows are producing more milk and have less udder infections since new regulations allowing them to relax for up to half a day on soft rubberized mattresses were introduced.

Les hele saken »

Sikre rikelig tilgang til drikkevann av god kvalitet

Rikelig tilgang på drikkevann av god kvalitet er av stor betydning for dyras helse, produksjon og trivsel. Manglende tilgang på vann kan bety at dyra ikke får vist sitt produksjonspotensiale og en vil ofte også ofte oppleve dårligere mjølkekvalitet.

Les hele saken »

Gi kua en komfortabel liggeplass

En god liggeplass er viktig for å lykkes i løsdrift. Dyra ligger lengre og tar dermed opp mindre plass i fjøset og det blir færre mobbetilfeller. Lengre liggetider gir dessuten høyere mjølkeproduksjon og bedre jur- og klauvhelse.

Les hele saken »

Bestillingsliste