Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Dyrevelferd

Dyrevelferd

God dyrevelferd handler om god helse, dyrets opplevelse av sin egen tilværelse og mulighet for å utøve naturlig atferd. Kunnskap om disse forholdene er viktig for å sikre dyras velferd. Velferd handler imidlertid også om holdninger og verdisyn, og om hvordan vi omsetter kunnskapen til praktisk handling.

Les hele saken »

Drikkevann - dyras viktigste fôrslag

Tilstrekkelig tilgang på drikkevann av drikkevannskvalitet er en forutsetning for god helse, ønsket ytelse og god velferd. Kua trenger 3 l vann fo rher liter mjølk som produseres!

Les hele saken »

Gi kua nok ro

Ro betyr nok timer i liggebåsen og rolig håndtering
av kyrne. Det betaler seg med mer melk på tanken.
Kyr hater skriking, slag og jaging. Det sier Joep Drissen fra VetVice (kjent som en av personene bak konseptet Kusignaler).

Les hele saken »

Investering i kuvelferd betaler seg!

Dyrevelferdsmessige krav som snart trer i kraft i "Lov om hold af malkekvæg" betaler seg. Det viser en ny dansk undersøkelse.

Les hele saken »

Reine dyr

Prosjektet "Reine skrotter" hos Animalia kan bidra til reinere dyr.

Les hele saken »

Akutte skader på oksene

Det er viktig å følge med på oksene slik at oppståtte skader blir oppdaget så tidlig som mulig.

Les hele saken »

Gi nok vann!

Les artikkel av Lars T Nyhus om vann til oksene og artikkel av Lars Erik Ruud om vann på beite.

Les hele saken »

Varmestressede kyr

Med typiske norske somre er ikke varmestress veldig vanlig forekommende, men det kan være greit å være oppmerksom på tilstanden, spesielt i enkelte deler av landet.
Allerede ved 20 ºC og høy luftfuktighet risikerer kyrne varmestress og dermed kraftigt fall i ytelse.

Les hele saken »

Vær obs på farlig konstruksjon på foringshekk!

Dette gjelder Tokvam fôringshekk som forøvrig ikke produseres lenger, men som finnes rundt hos en del produsenter. Fôrhekken har påmonterte "ører" ment for løfting/flytting, men i praksis løftes/flyttes de på annen måte. Disse "ørene" på hekken kan være en felle for dyr med halsbånd, og kan med fordel skjæres av.

Les hele saken »

Tips til bedre dyrevelferd

Hvordan lette overgangen for kviger som skal inn i kuflokken for første gang? Visste du hvor mye temperaturen i omgivelsene har å si for kuas vannbehov? Her vil vi framover samle noen korte råd og tips.

Les hele saken »

Bestillingsliste