Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Kontrollprogram BRSV og BCoV

Hvordan kan DU hindre å få inn RS virus og Coronavirus?

Som "smittevernsjef" i egen besetning er det viktig for produsenter å kjenne til de vanligste smitteveiene. I svine- og fjørfeproduksjonen er smittevernet meget strengt. Som nabo eller dyrlege er det utenkelig å gå inn i et fjørfehus, uten tillatelse fra eier. Er det utenkelig å få naboen på besøk i fjøset når du melker?
.

Les hele saken »

Kontrollprogram for BRSV og BCoV

En samlet storfenæring vil høsten 2016 igangsette en felles nasjonal dugnad for å redusere utbredelsen av smittsom hoste og diaré. Målene skal nås ved hjelp av et effektivt kontrollprogram. Sammen med krav til smittebeskyttelse danner dette grunnlaget for å innføre «Helsestorfe», som vil være et kvalitetsstempel ved salg av livdyr.

Les hele saken »

Anbefalte rutiner for prøvtaking av storfebesetnigner

Alle storfebesetninger må ta en årlig prøve for å opprettholde en grønn status. På dag 366 etter forrige prøve vil en Grønn besetning automatisk endre status til rød. Hvis en besetning har storfehelsestatus må også besetningsattest Helsestorfe fornyes før det har gått ett år.
I løpet av våren vil det komme en varslingsrutine på SMS der produsenten blir varslet når det har gått 330 dager siden siste prøve.
Følgeskriv for blod og melkeprøver: https://medlem.tine.no/tjenester/mastittlaboratoriet/Analyser/bakterieidentifikasjon-ved-h%C3%B8yt-bakterietall-i-tankmelk/brsv-bovint-respiratorisk-syncytial-virus/_attachment/382082?_ts=15704294375

Les hele saken »

Den RØDE STREKEN - smittevern i praksis

Kontrollprogammet Bekjempelse av BRSV og BCoV har som mål å redusere forekomsten av sykdom mest mulig. Samtidig pågår det en kamp mot spredning av digital dermatitt (DD). Den aller viktigste delen av denne kampen skjer i fjøsdørene. Det er her vi kan holde smittestoff ute fra besetningene. Det er alltid du eier som er smittevernsjef!

Les hele saken »

Kontrollprogram BRSV og BCoV

Norge er i en unik situasjon fordi vi er fri for mange smittsomme sykdommer hos storfe som resten av Europa sliter med.Storfenæringen (TINE, Helsetjenesten for storfe, Nortura, Kjøtt- og fjørbransjens landsforbund, Q-meieriene, Animalia, Geno og Tyr startet opp et Kontrollprogram høsten 2016 for å redusere de to vanligste smittsomme storfesykdommene bovint coronavirus (BCoV) og bovin respiratorisk syncytilavirus (BRSV).

Les hele saken »

Buskapsattest Helsestorfe med veileder ligger her!

Buskapsattesten Helsestorfe og veileder til utfylling av attesten er nå gjennomgått en revisjon. Punkter som attestutsteder (veterinær) kan dokumentere er merket gult. Attesten og veileder finner du under artikkelen.

Les hele saken »

Bestillingsliste