Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Stadig flere besetninger blir grønne!

Siden kontrollprogrammet startet opp i slutten av august har Mastittlaboratoriet i Molde mottatt samleprøver fra 1.laktasjonskyr og blodprøver fra kalv/ungdyr. Resultatene er svært oppløftende

 

Stadig tilsig av prøver til mastittlaboratoriet

Hver uke kommer det mellom 50-100 prøver inn til mastittlaboratoriet i Molde. Det kommer klart flest samleprøver fra 1.laktasjonskyr, men også noen blodprøver fra kalv/ungdyr finner veien. Av de innsendte samleprøvene er ca 50 % grønne, mens av blodprøvene som kommer inn er ca 75 5 grønne. Fortsett å sende inn prøver for å dokumentere din endelige status!!!

 

Ammekubesetninger har begynt å sende inn blodprøver

Det har kommet inn blodprøver fra ca 100 ammekubesetninger. Foreløpig reslutat viser en forekomst av "røde" besetninger på ca 13 %. Dette er en lavere forekomst enn hos melkeprodusenter, men resultatene er foreløpige og vi oppfordrer alle ammekubesetninger til å fortsette å sendeinn prøver.

 

Hold de grønne «grønne»

For å lykkes med programmet er det viktig å holde de grønne besetningene grønne. Du er smittevernsjefen i din egen besetning og du bestemmer hvem som skal inn i besetningen og at de alltid skal benytte smitteslusen.

 

Steng smitten ute

Luftbåren smitte er lite sannsynlig. Fugl, katt og hund er svært lite sannsynlige smittekilde, spesielt fugler. Smitte overføres ved direkte kontakt mellom dyr, eller indirekte gjennom persontrafikk som bærer smitten med seg. Står dyra med direkte snutekontakt, feks mellom binger eller over gjerdet, da har du direkte kontakt.