Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Ny brosjyre som omhandler gode og praktiske utlastningsløsninger

Helsestorfe trer i kraft 1. januar 2017. Helsestorfe vil sette krav til smittesluser og utlastningsløsninger i besetningene. I den forbindelse har Animalia laget en brosjyre som omhandler gode og praktiske utlastningsløsninger

Det er et økende behov for tilrettelegging for flytting av storfe inn og ut
av husdyrrom. Helsestorfe vil sette krav til smittesluser og inn- og utlastingsløsninger i hver enkelt besetning. Dette er krav som vil være utfordrende for mange å innfri og som mange stiller seg undrende til, ikke minst fordi det oppleves som en trygg og god ordning at dyretransportøren henter dyra i fjøset. Men fra et smitteperspektiv er dette en av de store risikofaktorene for å få smitte inn i fjøset. Det er helt nødvendig å endre denne praksisen om storfehelsa skal forbedres ytterligere. Det er derfor viktig å finne enkle praktiske ordninger i det enkelte fjøs.

Animalia har laget en ny brosjyre som omhandler praktiske løsninger rundt inn- og utlasting. Brosjyren ligger vedlagt denne artikkelen, se nedenfor