Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Årsrapport for Helsekortordningen 2015

Noen smakebiter: Antall sjukdomsregistreringer hos melkeku er økt svakt siste år, og stadig økende andel er reproduksjonsbehandlinger. Andelen mastittbehandlinger og melkefeber reduseres. Klauvsjukdommer utgjør en like stor andel som ketose og mer enn tilbakeholdt etterbyrd. Det er en stor økning for respirasjonssjukdommer hos ungdyr, mens mage-tarm-betennelse har økt noe mindre.