Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Justering av beregninger av FS-tall

I forbindelse med en omlegging av rapportering av utrangeringsårsaker har det ved en glipp ikke blitt tatt hensyn til utrangeringer pga. fruktbarhet ved beregning av FS-tallet.

Feilen er nå rettet opp og beregning av eldre FS-tall fra 2016 som er blitt feil beregnet, blir beregnet på nytt. Dette vil føre til at FS-tallene for besetninger som har noen utrangeringer pga. fruktbarhet vil bli noe lavere. Hvor mye vil avhenge av antall utrangeringer. De nye og riktige tallene blir oppdatert i kommende uke. Samtidig er det gjort justeringer slik at besetninger med færre enn 5 førstgangsinseminasjoner ikke får beregnet FS-tall. Dette er gjort fordi tallgrunnlaget i disse tilfellene ikke er stort nok for å gi et fornuftig tall. Ofte har slike besetninger fått noen beregninger med ekstreme tall, negative eller veldig høye.