Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Nyhetsarkiv

Stopp digital dermatitt!

Den smittsomme klauvsjukdommen digital dermatitt sprer seg i Norge. Hvis alle gjør det de kan for å redusere smittespredning, kan vi forhåpentligvis unngå gjennominfiserte besetninger med stor påvirkning på dyrevelferd og produksjon. Det aller viktigste tiltaket for å hindre spredning er varsomhet ved livdyromsetning.

Les hele saken »

Årsrapport for Helsekortordningen 2015

Noen smakebiter: Antall sjukdomsregistreringer hos melkeku er økt svakt siste år, og stadig økende andel er reproduksjonsbehandlinger. Andelen mastittbehandlinger og melkefeber reduseres. Klauvsjukdommer utgjør en like stor andel som ketose og mer enn tilbakeholdt etterbyrd. Det er en stor økning for respirasjonssjukdommer hos ungdyr, mens mage-tarm-betennelse har økt noe mindre.

Les hele saken »

Siden "kun for veterinærer" vil bli nedlagt

Egen pålogging og lukket hjemmeside for veterinærer vil bli nedlagt på storfehelse.no

Les hele saken »

Digital dermatitt hos kvigene reduserer ytelsen i første laktasjon

Melketap på opp til 335 kg i første laktasjon kan være konsekvensen av selv milde tilfeller av digital dermatitt hos kviger.

Les hele saken »

Løft kalvehelsa - heller råmelk enn antibiotika

Vi trenger et skikkelig løft for kalvehelsa i Norge, sa Maria Stokstad ved NMBU på Veterinærdagene i år. Det skjer dessuten mye unødig bruk av bredspektret antibiotikabehandling til luftveislidelser på kalv.

Les hele saken »

Gi klauvene en god start i nytt fjøs

Det er svært viktig at både bygg og dyr forberedes godt til innflytting. Forberedelsesprossesen bør starte allerede år før fjøset står klart. I artikkelen under er det listet viktige sjekkpunkter.

Les hele saken »

TINE Rådgiving på veterinærdagane i Trondheim

Veterinærdagane 2015 gjekk av stabelen i Trondheim 11-13 juni med 465 deltakarar. Eit av hovudemna på produksjonsdyrdelen av programmet var jurhelse. TINE Rådgiving deltok med Torunn Rogdo i programkomiteen og Liv Sølverød og Kolbjørn Nybø hadde faglege innlegg.

Les hele saken »

Årsmeldingen 2014

Helsetjenesten for storfe koordinerer helse og fruktbarhets rådgiving med vekt på forebyggende helsearbeid innenfor hele storfeholdet. Dette omfatter organisering og tilrettelegging av innsamlet helsedata og presentasjon av helsedata gjennom de ulike husdyrkontrollene.
Årsmeldingen 2014 inneholder et utvalgt helseregiteringer med kommentarer

Les hele saken »

Drektighetstest på mjølk - PAG

Geno og Tine tilbyr nå en drektighetstest for ku og geit utført på mjølk. Analysen utføres på Mastittlaboratoriet i Molde. Testen vil bli et supplement til vanlig drektighetskontroll utført av veterinærer eller semintekniker.

Les hele saken »

Har du utenlandsk arbeidskraft?

Koorimp (Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import) har laget en brosjyre som beskriver gode rutiner for smittebeskyttelse i norsk husdyrproduksjon. Brosjyren finnes på norsk, engelsk, polsk, litauisk, latvisk, estisk og russisk

Les hele saken »

Bestillingsliste