Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Nyhetsarkiv

Få kontroll på celletallet-senk nyinfeksjonsnivået

En forutsetning for at celletallet skal ligge stabilt lavt er et velfungerende melkeanlegg. Hvis du skal ta kontroll over celletallet må nyinfeksjonsnivået ned på under 35. Nyinfeksjonsnivået er et mål på hastigheten nye mastitter opptrer og det gir mye informasjon dersom det tolkes rett. Jo høyere dette tallet er, jo større smittepress er det i buskapen. Desto viktigere er det å sette i verk miljøtiltak, dersom jurhelsa skal forbedres. Er tallet ned mot 30 betyr det at det er kontroll over celletallet i besetningen og at jurhelsen er god. Miljøet og stell i buskapen er av en slik art at smittepresset med hensyn på mastitt er svært lite.

Les hele saken »

Melkeprodusent Maren og Alf Roger Arnø fikk Sølvkalven 2014!

Sølvkalven er en utmerkelse som annethvert år gis til personer som spesielt vektlegger god helse og velferd hos storfe i en sunn og økonomisk bærekraftig storfeproduksjon.
Maren og Alf Roger Arnø fikk Sølvkalven 2014 og det var vel fortjent!

Les hele saken »

Arvid Steen fikk Sølvkalven 2014

Veterinær Arvid Steen fra Haram ble tildelt Sølvkalven 2014 for sitt dyktige arbeid innen storfehelse. Du har et stort engasjement. Du er alltid på jakt etter forbedringer, og du går inn i oppgavene med stor energi. Samtidig som du er på jakt etter forbedringer har du ei godt samarbeid med bonden, sa Nina Kolltveit Sæter, nestleder i konsernstyret i TINE, da hun delte ut prisen på regionmøtet i TINE Vest mandag.

Les hele saken »

Årsrapport helsekortordningen 2014

Årsmeldingen 2014 er klar! Årsmeldingen består av en samling av tabeller. Disse tabellene er ment som et oppslagsverk. Fra 2014 er tallene hentet fra den nye Kukontrollen, og for noen tabeller kan det være et avvik fra tidligere beregninger. Kort kan disse forhold fremheves for utviklingen i 2014:

Les hele saken »

Ny kalvefôringsbrosjyre

Kalv er et stort og viktig faglig tema, og brosjyren er omfattende. Ta deg tid til å lese teksten og for all del ikke la den gå i søpla sammen med reklamen. God lesning!

Les hele saken »

Kurs i vanlige smittsomme luftvegs- og tarminfeksjoner hos storfe

Smittsom hoste og diaré er svært vanlig hos storfe. Enzootisk pneumoni i enkeltbesetninger og epidemier med hoste og diaré hos kalv og voksne gir store negative konsekvenser, og er utfordrende å håndtere. Både erfarne og ferske stordyrpraktikere inviteres til faglig påfyll og gjennomgang med felles diskusjon om ulike behandlingsstrategier på besetningsnivå og populasjonsnivå. Målet er å gi veterinæren solid grunnlag til å utføre godt forebyggende arbeid og hjelpe produsentene og næringa til å redusere disse tapsbringende sjukdommene

Les hele saken »

Klauvskjærertreff på Jæren

Regelmessig klauvskjæring er en obligatorisk del ved det å drive med storfe. I januar var 27 klauvskjærere fra hele landet samlet for å oppdatere seg og dele erfaringer om klauvskjæring.

Les hele saken »

Bekreftet atypisk BSE hos norsk ku

EUs referanselaboratorium i England bekrefter at en norsk 15 år gammel ku av kjøttferase hadde atypisk BSE (kugalskap). Påvisningen av BSE har ingen betydning for mattryggheten og det er like trygt å spise kjøtt og drikke melk som før.

Les hele saken »

Koagulase-negative stafylokokker undersøkes ikke lenger for betalaktamaseproduksjon ved TINE Mastittlaboratoriet i Molde og Veterinærinstituttet i Oslo

Produksjon av betalaktamase er den vanligste resistensmekanismen hos stafylokokker. Alle betalaktamaseproduserende isolater vurderes som penicillinresistente.

Les hele saken »

Viktig informasjon angående innrapportering av klauvhelse

Tjue-fem sertifiserte klauvskjærere rapporterer nå direkte til Kukontrollen via håndholdte terminaler, Dette vil gi bedre oversikt over klauvhelsa i flere besetninger og muligehter i avlsarbeidet framover.

Les hele saken »

Bestillingsliste