Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Nyhetsarkiv

Luftveisinfeksjoner hos storfe. Ny revidert utgave

Forekomsten av luftveisinfeksjoner er økende i det norske storfeholdet, spesielt i de større besetningene. Ny fagbrosjyre foreligger nå.

Les hele saken »

Husk fristen 31 august! Nå er det tid for å nominere til Sølvkalven 2014!

Sølvkalven er en utmerkelse som annethvert år gis til personer som spesielt vektlegger god helse og velferd hos storfe i en sunn og økonomisk bærekraftig storfeproduksjon. Prisen skal også formidle at landbruket har god dyrehelse og dyrevelferd som et prioritert arbeidsområde.

Les hele saken »

Høye ytelser krever sine klauver

Det går framover med både ytelsen og klauvhelsa i Danmark, skal vi tro dyrlege Pia Nielsen. Men dette krever bl.a. gode rutiner for klauvskjæring.

Les hele saken »

Årsmeldinga for HT storfe 2013 er endelig klar!

Årsmeldinga er også i år laget ganske kort, for at flest mulig skal ha mulighet til å kikke gjennom den. Les mer om utviklinga for den norske storfehelsa under.

Les hele saken »

Re-lansering av helserådgivingen i TINE

God dyrehelse er en svært viktig bærebjelke i kvotefylling, god melkekvalitet og effektiv og rasjonell produksjon. I mai måned står storfe-helsa i fokus i TINE. Helserådgivings-tilbudet er fornyet og hver uke vil det bli publisert artikler om vellykket helserådgiving.

Les hele saken »

Vær oppmerksom på dyresmitte fra utlandet via levende dyr, brukt utstyr, turisme og arbeidskraft

Norge har en unik dyrehelse mhp. smittsomme sjukdommer. Du som bonde er den viktigste bidragsyter til å bevare denne fordelen. God dyrehelse er viktig for å produsere varer av god kvalitet og på en effektiv måte. Dette vil være et konkurransefortrinn – og enda større grad i framtida. Smitte kan oftest komme med import av livdyr. Det er derfor viktig at import av genmateriale i størst grad skjer med sæd eller embryo. Skal levende dyr tas inn må en følge næringens krav i KOORIMP. Det er viktig at du som bonde også følger med hva andre gjør f.eks. i forbindelse med import av lama eller alpakka, brukt utstyr etc.

Les hele saken »

Ringorm hos storfe har blusset opp igjen - vær påpasselig!

Etter mange år med kraftig reduksjon i antallet tilfeller med ringorm hos storfe forårsaket av soppen Tricophyton verrucosum, er det i år funnet spredning av smitte til flere besetninger på Østlandet.

Les hele saken »

Årsrapporten for Helsekortordningen 2013 er nå klar

Både kvalitet og kvantitet er økt iom at flere av helsehendelsene nå rapporteres direkte fra veterinær.

Les hele saken »

Tid for beiteslipp-tid for parasitter

Det er viktig å tenke forebygging for å unngå parasittproblemer å beite.

Les hele saken »

Bestillingsliste