Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Velkommen til Helsetjenesten for storfe

Her finner du nyheter og informasjon om Helsetjenesten for storfe sin virksomhet og helsestatus i norske storfebesetninger. Her kan du lese nyheter og fagstoff om dyrehelse, dyrevelferd, sjukdommer og forebygging.

Årsrapport for Helsekortordningen 2015

Noen smakebiter: Antall sjukdomsregistreringer hos melkeku er økt svakt siste år, og stadig økende andel er reproduksjonsbehandlinger. Andelen mastittbehandlinger og melkefeber reduseres. Klauvsjukdommer utgjør en like stor andel som ketose og mer enn tilbakeholdt etterbyrd. Det er en stor økning for respirasjonssjukdommer hos ungdyr, mens mage-tarm-betennelse har økt noe mindre.

Les hele saken »

Siden "kun for veterinærer" vil bli nedlagt

Egen pålogging og lukket hjemmeside for veterinærer vil bli nedlagt på storfehelse.no

Les hele saken »

Digital dermatitt hos kvigene reduserer ytelsen i første laktasjon

Melketap på opp til 335 kg i første laktasjon kan være konsekvensen av selv milde tilfeller av digital dermatitt hos kviger.

Les hele saken »

Aktiviteter

Det er i øyeblikket ingen kommende aktiviteter

Bestillingsliste

Nettbutikk

Anne Cathrine Whist og Liv Sølverød, 2011
Pris: 200 kr
Jurhelseboka
Lars Erik Ruud et al., 2014
Pris: 200 kr
Hus for storfe, norske anbefalinger
Jan Hulsen, 2011
Pris: 200 kr
Robotmelking

I tillegg til de oppgitte priser kommer moms samt eksp. gebyr kr 45,- og porto per forsendelse. Gratis produkter sendes ut gratis. Ingen moms på bøker.