Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Mastittbakterier

Koagulase-negative stafylokokker undersøkes ikke lenger for betalaktamaseproduksjon ved TINE Mastittlaboratoriet i Molde og Veterinærinstituttet i Oslo

Produksjon av betalaktamase er den vanligste resistensmekanismen hos stafylokokker. Alle betalaktamaseproduserende isolater vurderes som penicillinresistente.

Les hele saken »

PCR Mastittanalyse gir verdifulle bidrag til mastittdiagnostikk og mastittkontroll

"PCR mastittanalyse" kompletterer analysetilbudet innenfor mastittarbeidet, men erstatter ikke bakteriologisk analyse av speneprøver.

Les hele saken »

Informasjon om undersøkelse av tankmelk for smittsom mastitt (Streptococcus agalactiae) 2013

Det har de siste årene vært stor etterspørsel etter en undersøkelse av forekomsten av Str.agalactiae hos melkekyr i Norge. TINE Rådgiving og medlem, Seksjon for dyrehelse og dyrevelferd gjennomfører i 2013 en undersøkelse av tankmelk fra alle norske besetninger for å kartlegge forekomsten av Str. agalactiae. Besetninger med påvist Str.agalactiae anbefales å ta kontakt med TINE veterinær eller med lokal veterinær og TINE Rådgiver for veiledning i tiltak for å redusere smitten.

Les hele saken »

PCR Mastittanalyse

Ny test for identifikasjon av de viktigste
mastittbakterier fra storfemelk tilbys ved
TINE Mastittlaboratoriet i Molde.

Les hele saken »

Streptococcus agalactia - et økende problem

Streptococcus agalactiae er et økende problem i store besetninger som må tas alvorlig.

Les hele saken »

Streptococcus agalactiae

Helsetjenesten for storfe har utarbeidet retningslinjer for håndtering av Streptococcus agalactiae infeksjoner i jur.

Les hele saken »

Speneprøvesvar

Speneprøvesvar ku sendes kun via internett, http://medlem.tine.no, fra 1. april 2009

Les hele saken »

Oversikt over mastittbakterier med tallkoder

Når du får svar fra laboratoriet etter at du har sendt inn speneprøve, står det koder og navn på bakterier i prøvesvaret. Her finner du informasjon om de bakteriene som kan finnes i prøvesvaret

Les hele saken »

Oversikt over prøvekvalitetsmeldinger

I prøvesvarene fra laboratoriet er det angitt kvalitet for prøven, med tallkoder. Her finner du en forklaring på hva tallkodene for prøvekvalitet står for.

Les hele saken »

Bestillingsliste