Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Melketeknikk og melkemaskin

Bruk av sykebinger reduserer risikoen for påvisning av antibiotika i tankmelk

Mange syke kyr står ikke oppstallet i sykebinger men går rundt i løsdriften. Disse dyrne utgjør en betydelig risiko for påvisning av antibiotika på tankmelken. Syke dyr skal stå oppstallet i sykebinge og all behandling skal foregå i sykebinge, ikke i roboten under melking.

Les hele saken »

Jurhelse og melking

God melkingshygiene, god melkingsteknikk og melkemaskiner som fungerer godt gir melk av god kvalitet.

Les hele saken »

Automatiske mjølkingssystemer

På de danske nettsidene under er det samlet en del informasjon om AMS/robotsystemer.

Les hele saken »

Førstegangskalvere i AMS

Førstegangskalvere krever en god del oppmerksomhet i forbindelse med tilvenning til AMS. I Danmark er det utført en undersøkelse av hvordan 23 gardbrukere håndterer avsining og førstegangskalvere i roboten.

Les hele saken »

Melkingsplakaten

Melkingsplakaten er blitt revidert og foreligger på 6 språk;norsk, engelsk, polsk, russisk, latvisk og littisk.
Plakatene kan bestilles på orghk@tine.no

Les hele saken »

TINE funksjonstest- kontroll av melkingsteknikken og melkemaskinen under melking

TINE Funksjonstest (VADIM =VAkuumDropp I Melkeledningen) observerer melkingsteknikken og måler melkemaskinens innvirkning på spenene under melking. En rådgiver noterer tidsbruken til stimulering, ventetid osv. og spesielle hendelser, f.eks. avspark eller propping. Melkeanlegget blir kontrollert ved å sjekke utmelkingsvakuumet som måles vha en vakuumlogger på melkeorganet. Målingene benyttes til å identifisere feil eller mangler ved melking eller ved melkeanlegget. Testen bestilles hos TINE Rådgiving og Medlem.

Les hele saken »

Bestillingsliste