Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Fôring

Sikre god tilvekst på kalvene

Under kan du lese hvordan sikre god tilvekst ved bl a regelmessig måling av kalvene..

Les hele saken »

Ny kalvefôringsbrosjyre

Kalv er et stort og viktig faglig tema, og brosjyren er omfattende. Ta deg tid til å lese teksten og for all del ikke la den gå i søpla sammen med reklamen. God lesning!

Les hele saken »

Hold kontroll med kalvemelka i sommervarmen

Renhold av fôringsutstyr og rask nedkjøling av melka er spesielt viktig i perioder med varmt vær.

Les hele saken »

Å lykkes med kalvefôringa

Fôring av kalven har kritisk betydning for kalvehelse
og kvigekalvenes prestasjoner som melkekyr. Les mer om dette i en artikkel i Buskap nr 7 2013.

Les hele saken »

Vellykket avvenning

Bortfall av melk er en stressfaktor for kalven fysisk og trolig psykisk. I artikkelen kan du lese gode råd for en vellykket avvenning.

Les hele saken »

Bedre resultater ved melkefôring 3 ganger daglig

Melkefôring av kalv tre ganger daglig gir høyere tilvekst og større suksess senere i livet. Dette viser en ny amerikansk undersøkelse.

Les hele saken »

To-trinns melkefôring av kalv øker ytelsen som ku!

Et høyt melkenivå fra 0-4 uker etterfulgt av 3-4 uker på et moderat melkenivå viser seg å være gunstig for tilvekst og helse hos kalv, og ser også ut til å øke melkeproduksjonen senere.

Les hele saken »

Vann til kalver er livsviktig!

Kalver som har tilgang til vann ved siden av melk har et tidligere og større opptak av tørrfôr, større tilvekst og mindre diaré.

Les hele saken »

Grep for mer ro ved fôringsautomaten

Uro og mobbing rundt melkefôringsautomaten er en utfordring i mange besetninger. Dette er et signal på at det miljømessige ikke fungerer. Ofte kan utfordringene løses med relativt enkle grep.

Les hele saken »

Hva er riktig syrning av melka?

For å lykkes med syrning og fôring av melk kreves god styring med prosessen og kontroll med produktet. I Buskap 2-2011 skriver Kolbjørn Nybø, Regionsansvarlig for HTS i Tine Midt-Norge, om gunstige effekter ved bruk av syrna melk og viktigheten av å syrne melka på riktig måte.

Les hele saken »

Bestillingsliste