Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Kalvesjukdom

Løft kalvehelsa - heller råmelk enn antibiotika

Vi trenger et skikkelig løft for kalvehelsa i Norge, sa Maria Stokstad ved NMBU på Veterinærdagene i år. Det skjer dessuten mye unødig bruk av bredspektret antibiotikabehandling til luftveislidelser på kalv.

Les hele saken »

Sjukdom hos kalv

En sjuk kalv er nedstemt, slapp og ligger mye.

Les hele saken »

Kurs i vanlige smittsomme luftvegs- og tarminfeksjoner hos storfe

Smittsom hoste og diaré er svært vanlig hos storfe. Enzootisk pneumoni i enkeltbesetninger og epidemier med hoste og diaré hos kalv og voksne gir store negative konsekvenser, og er utfordrende å håndtere. Både erfarne og ferske stordyrpraktikere inviteres til faglig påfyll og gjennomgang med felles diskusjon om ulike behandlingsstrategier på besetningsnivå og populasjonsnivå. Målet er å gi veterinæren solid grunnlag til å utføre godt forebyggende arbeid og hjelpe produsentene og næringa til å redusere disse tapsbringende sjukdommene

Les hele saken »

Kalvesjukdom

De viktigste sjukdommene hos kalv i dag, er diaré og luftveissjukdom. Disse to sjukdommene utgjorde nesten 80 % av alle kalvehelseregistreringer som ble gjort i Kalvehelseprosjektet (2004-2008) via helsekortordningen. Kalver i store besetninger og løsdrifter ser ut til å ha større risiko for både diaré og luftveissjukdom, og kalver i store besetninger har økt risiko for død i alle aldersgrupper i løpet av første leveår. Sjukdomsregistreringene hos kalv i ammekubesetninger er dessverre svært begrenset, så vi har per i dag ingen mulighet til å si noe om forekomsten av disse sjukdommene i rene kjøttbesetninger.

Les hele saken »

Kalvetap og besetningsstørrelse

Norsk forskning har tidligere vist at kalvedødeligheten øker med økende besetningsstørrelse i alle aldersgrupper fra 0 til 365 dagers alder. Samme trend sees i andre europeiske land. Er det fortsatt tilfelle?

Les hele saken »

Ta vare på kalvene om vinteren

Kalvedødeligheten er betydelig høyere om vinteren enn i sommerhalvåret. Med enkle forholdsregler som høyere energitilgang samt tørr liggeplass kan dette unngås.

Les hele saken »

Kalvedød i svenske besetninger

Økende dødelighetsrater er en av flere indikatorer på dårlig dyrevelferd, og resulterer i store økonomiske tap i storfeproduksjonen. Beregninger viser at kalvedødelighet koster norske melkebønder mer enn 150 millioner kroner i året. En ny svensk studie har sett på kalvedødelighet i store svenske besetninger.

Les hele saken »

Reinhold forebygger diaré

Helseregistreringer hos kalv viser mer sjukdom i store besetninger.

Les hele saken »

Forebygging av parasittangrep ved beiteslipp

Kalver og ungdyr har godt av å komme ut om sommeren. Frisk luft og lek, mosjon og godt fôr i grønt gras gjør beiteperioden verdifull for dyr og bonde. Men planlegg beitesesongen godt, så slipper du tap på grunn av parasitter og skader.

Les hele saken »

Kalvehelse i svenske besetninger

Et svensk kvigeprosjekt viser at kuer som har hatt diaré som kalv mjølker mindre og lettere får jurbetennelse. Hvis en kalv først får diaré, får den også mye lettere luftveislidelser. Hvis det oppstår sjukdomstilfeller i kalveflokken, er det viktig å skille ut sjuke kalver. Det er dessuten viktig å komme tidlig til med behandling og sørge for at de får nok væske. Det er anbefalt å beholde mjølka, gi hyppige fôringer og elektrolytter som mellommåltid.
Følgende punkter øker sjansen for å unngå helseproblemer hos kalver:

Les hele saken »

Bestillingsliste