Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Kalving

Godt kalveoppdrett starter før fødsel

Det første levedøgnet er den mest kritiske perioden i kalvens liv. Gode rutiner rett etter kalving er derfor svært viktig for å sikre kalven en god start på livet og god mjølkeproduksjon som mjølkeku.

Les hele saken »

Stell av kalver etter fødselshjelp

Ca 8 % av kalvene i besetninger som er medlemmer av Kukontrollen dør innen de er ett år. Halvparten av disse dør før eller ved kalving. Følger av hard kalving er direkte eller indirekte årsak i 50 % av tilfellene der kalver dør seinere.

Les hele saken »

Bedre tilrettelegging for kalving

Flere studier av løsdriftfjøs under norske forhold har vist at et flertall av kalvene fortsatt fødes ute i løsdriftarealet.

Les hele saken »

Kalvens overlevelse

Hva bør du fokusere på for å sikre at kalven overlever fødselen og den første tida etter fødselen?

Les hele saken »

Gi kalven en god start i livet!

Den ufødte kalven er ”investeringen” i neste generasjons høyproduktive og robuste melkeku. Kalvens fremtid som melkeku påvirkes helt fra første dagen i livet, og optimalt stell og fôring er av avgjørende betydning for hvordan kalven utvikles. Mer enn 50% av kalvene fødes ute i løsdriften i nesten 40 % av norske løsdriftsbesetninger…..til et svært tøft miljø. Dette er en dårlig start for kalven og en dårlig fremtidsinvestering for gardbruker!

Les hele saken »

Bestillingsliste