Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Fornøyde med gummispaltegolv

Totalt 24 av 25 produsenter sier at de er fornøyde med valg av gummispaltegolv i gangarealet.

Det viser en undersøkelse fra 2016 utført av de to veterinærstudentene Kate Oline Norum og Gyda Gaarder Tøraasen.

Mjukt belegg på spaltegulv er forholdsvis nytt i Norge. Det kan legges oppå eksisterende betongspaltegulv og består av enten plastikk eller gummi. I oppgaven sin har studentene samlet inn brukererfaringer fra 25 produsenter som har gummispaltegulv og vurdert klauvhelsa hos melkekyr av typen Norsk Rødt Fe på denne gulvtypen, via utsendt spørreskjema.

Undersøkelsen viste at mange produsenter installerer gummispaltegulv med ønske om bedre klauvhelse og dyrevelferd. Totalt sett var 24 av 25 produsenter fornøyd med gummigulvet. Flere av produsentene oppga bedre bevegelse og klauvhelse, redusert halthet og forbedret dyrehelse/velferd som årsaker til at forventningene til gulvet var innfridd. Enkelte ulemper, som flere spalteliggere ble registrert. Tolv av 25 produsenter hadde økt antall klauvskjæringer etter installasjonen. Seksten av 20 produsenter mente holdbarheten på gulvet er god, men de fleste av produsentene hadde hatt gummispaltegulv bare fra 2013 til 2015.

Det ble gjort et forsøk på å vurdere endringer i klauvhelsa i forbindelse med innlegging av gummi, basert på registreringer ved klauvskjæring i besetningene, men manglende innrapportering og flere samtidige endringer i forbindelse med innlegging av golvet (eks utvidelse av besetning, overflytting til løsdriftfjøs) og kort tid siden innleggelse gjorde at det var vanskelig å få noe ut av akkurat det.

Gummispaltegolv fungerer best sammen med en skraperobot.