Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Info om Norsk Klauvskjærerlag (NoKL), innmelding og opplæring

Norsk klauvskjærerlag (Nokl) ble stiftet i 2001 og har nærmere 80 medlemmer. Med kurs, sertifiseringsordning og aktivt informasjonsarbeid håper vi å øke oppslutningen blant de godt over 100 aktive klauvskjærerne i Norge.

Det er utarbeidet vedtekter for laget og informasjon om kvalitetssikret klauvskjæring. Blant fordelene ved å være medlem er:

  • Kurs og opplæring
  • Medlemsbladet Vinkelsliper'n to ganger i året
  • Profileringsmateriell
  • Faglig oppdatering
  • Årlig fagsamling

I tillegg så er NoKl et talerør for de som er ute i praksis og ønsker å formidle idéer og behov til andre klauvskjærere. Medlemskontigenten er 1200,- for aktive medlemmer og 500,- for støttemedlemmer. 

De som ønsker å melde seg inn i laget kan kontakte Hilde Skogås Davis på epost: Hilde.Skogaas.Davis(at)vekstra.no for å få tilsendt faktura. Du må i e-posten oppgi navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse og om du ønsker å være hovedmedlem eller støttemedlem.

 

Vi anbefaler alle som skal starte opp som klauvskjærere å følge opplæringsplanen til Norsk klauvskjærerlag (klikk på "opplæringsplanen" for mer informasjon). Ved spørsmål om  kurs og opplæring, kontakt ase.margrethe.sogstad(at)tine.no eller tlf 91667322

Kontakt oss

Styret i Nokl:

Stein Ove Løken Osland (Solo), leder vest
Solo bor på Vestlandet, på Stryn. tlf 97571125

Jørn Kjerpeseth Andersen, styremedlem nord
Jørn Andersen bor i Gildeskål, nabokommune til Bodø. tlf 48104843

Per Jarle Sæter, styremedlem øst
Per Jarle Sæter holder til i Tufsingdalen i Østerdalen. tlf 91362570

Trond Løfaldli, styremedlem midt. Trond bor i Rindalsskogen i Trøndelag. tlf 91311246

Asgeir Tunheim, styremedlem sør. Asgeir holder til på Jæren, nærmere bestemt Undheim. tlf 90144846