Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Norsk Klauvskjærerlag

Sertifisering av klauvskjærere i Norge

I utgangspunktet er det ingen krav om opplæring eller fagbrev for å skjære klauver i Norge. Dette er likevel arbeid som ikke skal utføres av utrente personer, derfor vil det i framtida være et stort behov for velkvalifiserte klauvskjærere. I 2006 fikk vi på plass en sertifiseringsordning for erfarne klauvskjærere. Vi har nå ca 40 sertifiserte klauvskjærere i Norge.

Les hele saken »

Profileringsmateriell til medlemmer i Norsk Klauvskjærerlag

Bestilling av klistremerker til bilen og logo til å å stryke på arbeidstøyet.

Les hele saken »

Hvordan unngå å være smittebærer?

Smittestoff kan være bakterier, virus, prioner, sopp og parasitter som spres via levende dyr, mat og matrester, dyrefôr, folk, sko, klær, utstyr, redskap, biler osv.

Les hele saken »

Til gardbrukeren - Tips for vellykket klauvskjæring

Hvis gardbrukeren legger til rette for klauvskjæreren på gården, er det større muligheter for at klauvskjæringa blir vellykket. Her kan du lese hva klauvskjærerne ønsker at du skal ordne med før besøket.

Les hele saken »

Klauvskjæring i Norge

Klauvskjæring har tradisjonelt vært utført med klubbe og klinge av bønder eller selvlærte klauvskjærere. Rundt 1970 ble det mer og mer vanlig å benytte vinkelsliper. Slipeskivene har utviklet seg. I dag benytter mange profesjonelle klauvskjærere hardmetallskiver og klauvfres.

Les hele saken »

Bestillingsliste