Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Norsk Klauvskjærerlag

Klauvskjæring i Gausdal

Klauvskjærer Øystein Nicolaisen i Lom har noe ledig kapasitet og kan ta på seg klauvskjæring i området.

Les hele saken »

Mistanke om BRS-virus i flere besetninger på Smøla, i Aure, Tingvold og Nesset

Vær ekstra påpasselige med hygienen også i områder der et ikke er registrert smittsom sjukdom

Les hele saken »

Sertifisering av klauvskjærere i Norge

I utgangspunktet er det ingen krav om opplæring eller fagbrev for å skjære klauver i Norge. Dette er likevel arbeid som ikke skal utføres av utrente personer, derfor vil det i framtida være et stort behov for velkvalifiserte klauvskjærere. I 2006 fikk vi på plass en sertifiseringsordning for erfarne klauvskjærere. Vi har nå ca 40 sertifiserte klauvskjærere i Norge.

Les hele saken »

Profileringsmateriell til medlemmer i Norsk Klauvskjærerlag

Bestilling av klistremerker til bilen og logo til å å stryke på arbeidstøyet.

Les hele saken »

Hvordan unngå å være smittebærer?

Smittestoff kan være bakterier, virus, prioner, sopp og parasitter som spres via levende dyr, mat og matrester, dyrefôr, folk, sko, klær, utstyr, redskap, biler osv.

Les hele saken »

Klauvskjæring - sikre varmt vann og store nok porter

Klauvskjærer må sikres tilgang til varmt vann og mulighet for skikkelig reingjøring av klauvboks og annet utstyr. Klauvboksen må kunne plasseres et sted under tak der dyra relativt enkelt kan drives gjennom. Store nok dører er et must.

Les hele saken »

Klauvskjæring i Norge

Klauvskjæring har tradisjonelt vært utført med klubbe og klinge av bønder eller selvlærte klauvskjærere. Rundt 1970 ble det mer og mer vanlig å benytte vinkelsliper. Slipeskivene har utviklet seg. I dag benytter mange profesjonelle klauvskjærere hardmetallskiver og klauvfres.

Les hele saken »

Bestillingsliste