Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Kontrollprogram BRSV og BCoV

Alle prøveanalyser for BRSV og BCoV er gratis i 2017 og 2018

Kontrollprogrammet for Bekjempelse av BRSV og BCoV prioriterer å få oversikt over smittestatus i flest mulig norske storfebesetninger. Det er derfor bestem at alle besetninger kan analysere prøvene sine gratis uansett antall.

Les hele saken »

Alle prøveanalyser for BRSV og BCoV gratis i 2017 og 2018

Kontrollprogrammet for Bekjempelse av BRSV og BCoV prioriterer å få oversikt over smittestatus i fles mulig norske storfebesetninger. Det er derfor bestem at alle besetninger kan analysere prøvene sine gratis uansett antall.

Les hele saken »

Kontrollprogram for BRSV og BCoV

En samlet storfenæring igangsatte høsten 2016 en felles nasjonal dugnad for å redusere utbredelsen av smittsom hoste og diaré. Målene skal nås ved hjelp av et effektivt kontrollprogram. Sammen med krav til smittebeskyttelse danner dette grunnlaget for å innføre «Helsestorfe», som vil være et kvalitetsstempel ved salg av livdyr.

Les hele saken »

BRSV og BCoV - hvilke prøver bør du ta?

Alle storfebesetninger må ta en årlig prøve for å opprettholde en grønn status. På dag 366 etter forrige prøve vil en Grønn besetning automatisk endre status til rød. Hvis en besetning har storfehelsestatus må også besetningsattest Helsestorfe fornyes før det har gått ett år.
I løpet av våren vil det komme en varslingsrutine på SMS der produsenten blir varslet når det har gått 330 dager siden siste prøve.

Les hele saken »

Den RØDE STREKEN - smittevern i praksis

Kontrollprogammet Bekjempelse av BRSV og BCoV har som mål å redusere forekomsten av sykdom mest mulig. Samtidig pågår det en kamp mot spredning av digital dermatitt (DD). Den aller viktigste delen av denne kampen skjer i fjøsdørene. Det er her vi kan holde smittestoff ute fra besetningene. Det er alltid du eier som er smittevernsjef!

Les hele saken »

Kontrollprogram BRSV og BCoV

Norge er i en unik situasjon fordi vi er fri for mange smittsomme sykdommer hos storfe som resten av Europa sliter med.Storfenæringen (TINE, Helsetjenesten for storfe, Nortura, Kjøtt- og fjørbransjens landsforbund, Q-meieriene, Animalia, Geno og Tyr startet opp et Kontrollprogram høsten 2016 for å redusere de to vanligste smittsomme storfesykdommene bovint coronavirus (BCoV) og bovin respiratorisk syncytilavirus (BRSV).

Les hele saken »

Bestillingsliste