Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Kontrollprogram BRSV og BCoV

Norge er i en unik situasjon fordi vi er fri for mange smittsomme sykdommer hos storfe som resten av Europa sliter med.Storfenæringen (TINE, Helsetjenesten for storfe, Nortura, Kjøtt- og fjørbransjens landsforbund, Q-meieriene, Animalia, Geno og Tyr startet opp et Kontrollprogram høsten 2016 for å redusere de to vanligste smittsomme storfesykdommene bovint coronavirus (BCoV) og bovin respiratorisk syncytilavirus (BRSV).

BCoV forårsaker smittsom diaré – såkalt vinterdysenteri- BRSV forårsaker smittsom hoste. Begge kan medføre redusert melkeproduksjon og melkekvalitet, nedsatt reproduksjon, redusert tilvekst hos kalv- og ungdyr og økt kalvedødelighet. I besetninger som har utbrudd av disse virussykdommene beregnes et økonomisk tap på mellom 100.000-300.000 kroner, avhengig av besetningsstørrelsen og antall smittede dyr. Luftveisinfeksjoner står for en økende andel av antibiotika bruken i storfeproduksjonen og det brukes i betydelig grad bredspektrede midler. Et nasjonalt saneringsprogram vil trolig derfor være det viktigste enkelttiltaket for en ytterligere reduksjon av antibiotika-bruken i storfeholdet.

Det viktigste målet til kontrollprogrammet er å hindre at infeksjonene kommer inn i friske besetninger. Lykkes vi med det vil antall positive besetninger reduseres. Forutsetningen for dette er bedre smittebeskyttelse i storfenæringen generelt og i det enkelte fjøs spesielt. Derfor har storfenæringen etablert Helsestorfe som skal sikre god smittebeskyttelse på den enkelte gård. Besetninger som er fri for antistoffer og som har godkjent besetningsattest får status Helsestorfe.