Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

BRSV og BCoV - hvilke prøver bør du ta?

Alle storfebesetninger må ta en årlig prøve for å opprettholde en grønn status. På dag 366 etter forrige prøve vil en Grønn besetning automatisk endre status til rød. Hvis en besetning har storfehelsestatus må også besetningsattest Helsestorfe fornyes før det har gått ett år.
I løpet av våren vil det komme en varslingsrutine på SMS der produsenten blir varslet når det har gått 330 dager siden siste prøve.

 

  • Røde som vil bli grønne: 4 kalver en gang per år eller kvigemelk (2-4 dyr)
  • Grønne etter tankprøve: Ny tankmelkprøve er tatt november -16. Deretter kvigeprøver
  • Grønne etter kvigeprøver: Kvigeprøver hvert år.
  • Grønne etter kalveprøver: Kalveprøver neste år, deretter kvigemelkprøver. Eneste alternativ for kjøttfeprodusenter.
  • Kjøttfeprodusentene får tilsendt blodprøveutstyr inkl. rekvisisjon i 2017.
  • Melkeprodusenter må styre prøvetakinga sjøl.
  • Prosjektet dekker analyse av en årlig prøve. Benytt muligheten!

Følgeskriv for blod og melkeprøver:

https://medlem.tine.no/tjenester/mastittlaboratoriet/Analyser/bakterieidentifikasjon-ved-h%C3%B8yt-bakterietall-i-tankmelk/brsv-bovint-respiratorisk-syncytial-virus/_attachment/413628?_ts=15d409bd892