Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Den RØDE STREKEN - smittevern i praksis

Kontrollprogammet Bekjempelse av BRSV og BCoV har som mål å redusere forekomsten av sykdom mest mulig. Samtidig pågår det en kamp mot spredning av digital dermatitt (DD). Den aller viktigste delen av denne kampen skjer i fjøsdørene. Det er her vi kan holde smittestoff ute fra besetningene. Det er alltid du eier som er smittevernsjef!

Av Harald Holm

Kontrollprogrammet Bekjempelse av BRSV og BCoV skal redusere (fjerne) forekomsten av RS-virus (lunger) og Coronavirus (tarm og lunger) hos storfe. For å nå de målene næringa har satt seg, må både produsenter og alle som er i kontakt med dyra, gjøre det som svinebesetningene gjorde for 20 år siden. Vi må lukke besetningene. Det er du som produsent, som er smittevernsjef. Alle som besøker deg må selvsagt følge de rutinene du har laget for å hindre smitte. Virus er ofte «nissen på lasset». Et enkelt akutt utbrudd i en større besetning koster ca. 300 000 kroner. Det har allerede vært erstatningssaker og det vil komme flere!

De tiltak du som smittevernsjef gjør er grunnlaget for å få det til. Du må etablere den RØDE STREKEN. Den er skille mellom dyra og resten av verden, SMITTESLUSA. I alle besetninger er det to RØDE STREKER, en ved inngangen for personell og en ved utgangen for dyr.  Å bygge opp bevisstheten rundt den RØDE STREKEN er den viktigste oppgaven for å redusere forekomsten av disse sykdommene.

Hvordan lurer virusene seg inn i fjøset? Nye smitta dyr inn i besetningen, er en vanlig årsak. Fellesbeiter med nær kontakt, utstillinger og dyrebil, er andre muligheter.

Når det gjelder smitte med personer, er det noen virusegenskaper som er viktig. De liker kalde forhold, vann og møkk. De misliker såpe, varme, desinfeksjon og sollys.

Det vil si at de liker seg godt på alt kaldt utstyr og på utstyr med litt skitt, der de kan gjemme seg. De  som drar fra fjøs til fjøs kalles ofte «fjøsvandrere». Hva må «fjøsvandreren» passe på for ikke å spre smitte?

  • Alltid ha rene overtrekks klær og fottøy.
  • Ikke passere den RØDE STREKEN uten å skifte skotøy (evt. ta på overtrekk)
  • Utstyr, støvler og hender må vaskes med såpe og vann hvis det kan ha vært borti smitte.
  • Utstyr vi bruker må til enhver tid være helt rent og om nødvendig desinfisert. Bilgulv i varerom og på førerplass er i samme kategori. Det er lett å gå over med desinfeksjons-spray før du setter deg inn med rene sko.

Disse tiltakene er gjennomførbare i praksis hvis hjernen er med og vi tenker smittevern. For det er her det skjer!