Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Jurhelse

Mastitt betyr betennelse i juret. Det er svært mange faktorer som spiller inn på risikoen for at en ku skal få mastitt. Arvelige faktorer, klima i fjøset, fôring, vitamin og mineraltilskudd, vannkvalitet, smittepress, melketeknikk , hygiene og bruk av spenespray har alle betydning for risikoen for unngå mastitt. Det er viktig å gjøre alle ting riktig for å få best mulig belønning for arbeidet som melkeprodusent.

Mastitt/Jurbetennelse er en infeksjon i juret. Infeksjonen er som oftest infeksiøs og forårsaket av mikrober; bakterier, sopp og virus, men infeksjonen kan også oppstå som en reaksjon på en mekanisk skade, (f.eks. fra melkemaskin/melkeanlegg, klem- eller tråkkskader) i kombinasjon med infeksjon med mikrober.

Jurbetennelse oppstår etter en aktiv eller passiv innførsel av mikrober gjennom spenekanalen fra omgivelsene eller fra synlige eller usynlige spenesår. Mikrobene kommer opp gjennom spenecistern og inn i kjertelen der de formerer seg i melkegangene og i jurvevet. Kuas forsvarsmekanisme er immunforsvaret som igangsetter en betennelsesreaksjon. Betennelsesreaksjonens styrke avhenger av kuas evne til å bekjempe infeksjonen. I perioder med lav motstandskraft, for eksempel ved kalving eller ved andre stressituasjoner, trengs det færre mikrober for å utvikle en mastitt.

Kua har et naturlig forsvar mot jurbetennelser. De tre hoveddelene i kuas forsvar er spenehud, spenekanal og betennelsesreaksjon.

  • Spenehuden er første ledd i forsvaret og utgjør en fysisk barriere mot bakterier. Det er viktig at spenehuden holdes myk og smidig. Tørr og sprukken spenehud med små sår gir god grobunn for bakterievekst som igjen kan forårsake jurbetennelse.
  • Spenekanalen er neste ledd i forsvaret. Den skaper en fysisk barriere ved at den lukkes etter melking samtidig som slimhinnen i spenekanalen inneholder stoffer som hemmer bakterievekst.
  • Betennelsesreaksjonen er tredje ledd i forsvaret. Betennelsesreaksjoner er en av de vanligste biologiske reaksjoner i kroppen. Årsaken til at kroppen starter en betennelsesreaksjon kan være en fysisk belastning (varme, kulde, stråling), en kjemisk belastning (etsende eller lokalirriterende stoffer), selvpålagte prosesser eller det kan være relatert til en direkte skade (støt, kutt). Hyppig årsak kan være infeksjoner, relatert til mikroorganismer (bakterier, virus, sopp osv.). Karakteristiske trekk ved en akutt betennelse er hevelse, rødme, varme, smerte og nedsatt funksjon

God jurhelse er et mål i melkeproduksjonen. Informasjon og, analyseresultat fra kukontroll- og speneprøver samt registreringer fra helsekortordningen samles på helseutskriften og på http//:medlem.tine.no. Sammenstilling av denne informasjonen gjør det enkelt å kartlegge jurhelsestatus og dermed gi en riktig vurdering og iverksette målretta tiltak.

Oversikt over jurhelsesituasjonen i en besetning er oversiktlig presentert på Helseutskriften og på helseoversikten på internett (http://medlem.tine.no)