Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Friske kalver blir bedre kyr!

Sjuke kalver i fjøset koster både i form av økte veterinærkostnader, økte fôrkostnader pga. redusert tilvekst og lengre oppfôringstid, dårlig plassutnyttelse og ikke minst: mange arbeidstimer. Stadig flere studier viser at friske kalver får høyere ytelse og bedre fruktbarhet som voksne kyr.

I en amerikansk studie fra 2005 ble kalvene i en stor besetning delt i to grupper hvor den ene gruppen fikk tildelt 2 liter råmelk første mål, mens den andre gruppen fikk 4 liter. Råmelka var fra mordyret, og kun råmelk av god kvalitet ble brukt. Råmelka ble gitt med flaske innen en time etter kalving. Kalver som ikke ville ha råmelk etter 10 minutters forsøk med flaske, ble gitt med sonde. Dyrene i denne studien ble så fulgt gjennom to laktasjoner. Kalvene som fikk 4 liter råmelk hadde totalt 2600 kg høyere ytelse gjennom første og andre laktasjon i forhold til de som fikk 2 liter. Kalvene som fikk mest råmelk hadde også 30 % høyere tilvekst fram til puberteten og 16 % høyere overlevelsesrate inntil utgangen av andre laktasjon.

Tilsvarende resultater er funnet i Sverige, der kyr som hadde vært friske som kalv hadde nesten 350 kg høyere ytelse i første laktasjon i forhold til kyr som hadde hatt diaré i løpet av de første 90 dagene av sitt liv. Den samme studien fant også at kalver som var oppstallet i binger med mye strø fra 90 dagers alder til inseminering hadde over 1000 kg høyere ytelse enn de som var oppstallet i binger med spaltegulv.

Også fruktbarheten ser ut til å påvirkes av kalvehelsa. En nyere svensk studie fant at kalver som hadde hatt alvorlig luftveissjukdom i løpet av de første 3 månedene av livet, hadde dårligere fruktbarhet i forhold til de som hadde vært friske som kalver.

Friske kalver gir mer melk!