Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Hva er Helsetjenesten for storfe?

Helsetjenesten for storfe driftes av TINE Rådgiving og er et samarbeid mellom TINE, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Geno, Tyr og Den norske veterinærforening.

Helsetjenesten for storfe er et nyttig redskap for norske storfeprodusenter. Formålet med Helsetjenesten for storfe er å:

  • Bedre helsa og velferden for dyra
  • Bedre økonomien og trivselen i storfeproduksjonen
  • Bidra til kvalitet i produksjonen

Helsetjenesten for storfe driftes av TINE Rådgiving og er et samarbeid mellom TINE, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Geno, Tyr og Den norske veterinærforening. Helsetjenesten er en landsdekkende tjeneste for storfeprodusentene og bygge på:

  • Sjukdomsregistrering og rapportering
  • Generell rådgiving
  • Rådgiving tilpasset den enkelte besetning

Lokalt samarbeider bonde, veterinær og næringens egen rådgivingstjeneste. Bedre storfehelse gir utslag i bedre økonomi og trivsel for produsentene. Det virker også positivt for fellesskapet gjennom bedret kvalitet og markedsstyrke.